Integrale peutergroep De Vroege Vogels

Binnen de peutergroep De Vroege Vogels werken de verschillende professionals vanuit zowel het Bravis ziekenhuis als de Mytylschool intensief samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind maximaal te kunnen stimuleren