Inleiden van de bevalling

Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Deze folder geeft algemene informatie. In het Moeder&Kindcentrum van het Bravis ziekenhuis waar u gaat bevallen, kunt u vragen stellen over de gang van zaken.