Inhalatie dosis aërosol met voorzetkamer bij kind met mondstuk (vanaf 4 jaar)

Uw kind is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de kinderarts. De kinderarts heeft voor uw kind medicatie voor de luchtwegen voorgeschreven. Deze medicatie dient u toe door middel van een inhalator. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de inhalator. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u en uw kind allebei weten hoe de inhalator werkt.