Inhalatie dosis aërosol met voorzetkamer bij kind met masker

Uw kind is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de kinderarts. De kinderarts heeft voor uw kind medicatie voor de luchtwegen voorgeschreven. Deze medicatie dient u toe door middel van een inhalator. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de inhalator. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u en uw kind allebei weten hoe de inhalator werkt.