Verdoving heupgewricht

Binnenkort krijgt u in het Bravis ziekenhuis een onderzoek van uw heupgewricht waarbij het gewricht plaatselijk wordt verdoofd door middel van een injectie met Marcaïne. Deze stof heeft geen schadelijke bijwerkingen voor het gewricht. Deze injectie maakt het heupgewricht tijdelijk gevoelloos. Hierdoor wordt het mogelijk om pijnlijke aandoeningen in het heupgewricht te onderscheiden van andere aandoeningen, die in de buurt van dit heupgewricht voor soortgelijke klachten kunnen zorgen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de verdoving. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000