Hersenschudding, aandachtspunten voor thuis

Uw kind is opgenomen geweest in het Bravis ziekenhuis in verband met een hersenschudding. Uw kind is nu zo ver opgeknapt dat hij of zij weer naar huis kan. In deze folder vindt u een aantal algemene aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden.