Hersen-receptor scintigrafie (DaT-scan)

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een hersenreceptor scintigrafie (DaT-scan). Een DaT-scan is een onderzoek waarbij delen van de hersenen zichtbaar worden op een beeldscherm. Hiermee krijgt uw specialist inzicht of u de ziekte van parkinson heeft, of een aanverwante ziekte. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.