Hartritme monitor, implantatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de cardioloog voor uw hartklachten. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de implantatie van de hartritme monitor (Reveal). De pacemaker technicus voert eerst een meting uit om de juiste plaats voor de Reveal te bepalen. De cardioloog maakt een opening links in het bovenste deel van uw borst en plaatst de Reveal onder de huid. De cardioloog sluit de wond met enkele hechtingen. In deze folder kunt u de informatie over deze implantatie op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000