Haarwortelonderzoek

trichogram

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een haarwortelonderzoek (trichogram) omdat u last heeft van versterkte haaruitval. De huidarts kijkt in welke groeifase de haarwortels zich bevinden. Door middel van dit onderzoek probeert de huidarts een oorzaak te vinden voor de toegenomen haaruitval. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000