Groeihormoontest

Uw kind is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en de behandelend arts heeft in overleg met u besloten om een groeihormoontest uit te voeren. Bij twijfel of het lichaam van uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt wordt deze test uitgevoerd. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de groeihormoontest. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens op uw gemak nalezen, zodat u uw kind kunt voorbereiden op de test.