Gezichtsveldonderzoek

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat er vermoed wordt dat u een afwijking in het gezichtsveld heeft. Om dit vast te stellen zult u een gezichtsveldonderzoek ondergaan. Een gezichtsveldonderzoek dient ervoor om eventuele uitval in het gezichtsveld op te sporen en vast te leggen. In het gesprek met uw behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het gezichtsveldonderzoek.