Gastroduodenoscopie en coloscopie (dubbel-onderzoek)

U arts heeft met u besproken dat u een gastroduodenoscopie en een coloscopie (dubbel-onderzoek) gaat krijgen. In deze folder vindt u alle informatie met betrekking tot het dubbel-onderzoek terug.