Galzuur resorptie test (SeHCAT)

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een glazuur resorptie ofwel SeHCAT test. Een SeHCAT test is een onderzoek waarbij informatie wordt verkregen over de galzuurstofwisseling in het lichaam. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.