Frozen shoulder

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen omdat u (mogelijk) een frozen shoulder heeft. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u waarschijnlijk al informatie ontvangen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.