Flowmetrie (urinestraalmeting)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. Binnenkort vindt bij u een flowmetrie (urinestraalmeting) plaats. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of u met een vlotte, krachtige straal kunt plassen, om te meten hoeveel u plast en of u de blaas helemaal leeg plast. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de flowmetrie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.