Endocarditis (Ontsteking van de binnenbekleding van hart en hartkleppen)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de cardioloog omdat er bij u endocarditis is geconstateerd. Endocarditis is een ontsteking van het vlies dat de binnenzijde van het hart bekleedt. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000