EMG (electro myografie)

U bent doorverwezen naar het Bravis ziekenhuis voor een EMG (elektro myografisch) onderzoek. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.