Echografie algemeen

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een echografie. Echografie is een methode om door middel van onhoorbare geluidsgolven een beeld te krijgen van de inwendige organen van de mens. Het onderzoek is onschadelijk, pijnloos, snel en geeft geen ongemakken. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de echografie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.