Echocardiografie via de slokdarm (T.E.E.B basis en T.E.E.C. contrast)

U bent naar de (hart) functieafdeling verwezen voor een echocardiografie. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens op uw gemak nalezen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op het onderzoek.