Doorlichtonderzoek; mictiecystografie bij kinderen

Uw kind is doorverwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een mictiecystografie. Een mictiecystografie is een onderzoek van de urineleiders, de blaas en de plasbuis. Met behulp van röntgencontrastvloeistof wordt er gekeken naar de blaas en de doorgankelijkheid van de urineleiders en plasbuis. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u en uw kind zich kunnen voorbereiden op het onderzoek.