Doorlichtonderzoek; coloninloop (stoma)

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van de dikke darm. Het onderzoek gebeurt met behulp van een röntgen(doorlicht)apparaat. U komt op een onderzoektafel te liggen. Daarna wordt een slangetje rectaal, dat wil zeggen via de anus, ingebracht. Via dit slangetje wordt er contrastmiddel en wat lucht in de darm gespoten. De darm wordt daardoor zichtbaar op het doorlichtapparaat. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.