Dementie

Uw naaste is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling voor dementie. Dementie kan omschreven worden als het achteruit gaan van het geestelijk functioneren op een dusdanige wijze dat er belemmeringen ontstaan in het dagelijks functioneren. Het meest in het oog springende verschijnsel hierbij is vergeetachtigheid. Vooral het vergeten van dingen en zaken die kort tevoren gebeurd of gezegd zijn. In het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid voor onderzoek en eventuele behandeling van en begeleiding bij dementie en alle gevolgen daarvan voor de patiënt, zijn familie en zijn omgeving. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over dementie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.