De Maag-Darm-Leververpleegkundige

In deze folder leest u meer over het werk en de bereikbaarheid van de MDL-verpleegkundige. Samen met de MDL-arts informeert, adviseert en begeleidt zij u bij uw aandoening.