CT hart en kransslagaderen

U bent door uw behandelend cardioloog verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van uw hart met de computer tomograaf (CT scanner). De CT scanner maakt organen, weefsels en bloedvaten in de borstkas zichtbaar met behulp van röntgenstralen. De CT scanner maakt een serie opnames die als dwarsdoorsneden van het hart en de kransslagaderen op een beeldscherm zichtbaar zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant onder leiding van een radioloog en cardioloog. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.