CT buik met water

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een CT scan van de buik. Bij een CT onderzoek worden dwarsdoorsneden/foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Dit gebeurt met behulp van een binnen het toestel ronddraaiend röntgenapparaat. De structuren van het lichaam kunnen op deze opnames op een andere manier bekeken worden dan op ”gewone” röntgenfoto’s. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.