Cortisol in speeksel

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling. In overleg met uw arts is besloten om de hoeveelheid cortisol in uw speeksel te laten meten. Cortisol is een hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. Via het bloed komt het hormoon terecht in het speeksel. Door de hoeveelheid cortisol te meten, kan informatie verkregen worden of de bijnieren te veel of te weinig cortisol produceren. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.