Contactallergologisch onderzoek/plakproeven

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor de allergietest met plakproef omdat er bij u een contactallergie wordt vermoed. Het gaat bij deze plakproef om stoffen die direct met uw huid in contact komen. Voor deze allergietest heeft u drie afspraken gemaakt bij het ziekenhuis. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.