Cognitieve Gedragstraining (C.G.T.)

U bent op de PAAZ afdeling van het Bravis ziekenhuis onder behandeling, omdat er bij u psychische klachten zijn geconstateerd die vooral voortkomen uit een manier van denken. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie gehad over de cognitieve gedragstraining. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de training.