Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

U bent door uw huisarts doorverwezen naar het Bravis ziekenhuis omdat er is vastgesteld dat u het carpaal tunnel syndroom (CTS) heeft. Er is een zenuw in de pols bekneld geraakt. In het gesprek met de chirurg heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.