Carpaal Tunnel Syndroom

U bent door uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen naar het Bravis ziekenhuis omdat er is vastgesteld dat u het carpaal tunnel syndroom (CTS) heeft. Er is een zenuw in de pols bekneld geraakt. Deze zenuw loopt door een tunnel onder de dwarse polsband. De zenuw raakt in de tunnel bekneld omdat het bindweefsel zwelt. Een kleine operatie kan de druk op de zenuw verminderen. Voor deze operatie verblijft u een half uur op het behandelcentrum. In het gesprek met uw behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de aandoening en de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.