Cardiologische onderzoeken

U bent doorverwezen naar de Hartfunctieafdeling van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, voor een cardiologisch onderzoek. Bij een cardiologisch onderzoek wordt het functioneren van uw hart onderzocht. In deze folder worden de verschillende cardiologische onderzoeken uitgelegd. Bij ieder onderzoek staat vermeld hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek dat u krijgt. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

 

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000