Brilafwijkingen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u een oogafwijking heeft. Er bestaan veel afwijkingen in het oog die van invloed zijn op het gezichtsvermogen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de oogafwijking en de behandelingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de behandeling.