Botox en overactieve blaas, poliklinische en klinische behandeling

Bij u is de diagnose “overactieve blaas” gesteld. U moet vaak plassen en daarvoor heeft u meestal hevige aandrang. Het kan zelfs zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. U heeft al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemtherapie of elektrotherapie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan het toedienen van Botuline toxine (Botox) uitkomst bieden.