Borstweefselonderzoek stereotactische biopsie

U bent doorverwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie op locatie Roosendaal van het Bravis ziekenhuis voor een stereotactische biopsie,, een borstweefselonderzoek door middel van een punctie. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het borstweefselonderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.