Blaasspoelingen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat u oppervlakkige tumoren in uw blaas heeft. Deze tumoren zijn in principe kwaadaardig. Zij blijven echter beperkt tot het slijmvlies van de blaas. De uroloog kan de tumoren via uw plasbuis helemaal verwijderen. Meestal is het niet voldoende om de tumoren te verwijderen. Het is minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat ze niet terug komen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat de tumoren terugkomen te verkleinen, of de snelheid waarmee ze terugkomen sterk te vertragen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de blaasspoelingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de behandeling.