Blaasontsteking (urineweginfectie)

U bent onder behandeling geweest in het Bravis ziekenhuis bij de uroloog in verband met terugkerende blaasontstekingen. De uroloog heeft enkele onderzoeken verricht om onderliggende ziekten uit te sluiten en heeft u terug naar uw huisarts verwezen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over blaasontstekingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.