Bezoekregeling Kinderafdeling

Uw kind is opgenomen in het Bravis ziekenhuis. Bezoek krijgen is voor de meeste kinderen een aangename onderbreking van de dag. De gezondheidstoestand van de kinderen laat helaas niet altijd toe dat er onbeperkt en veel bezoek komt. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de bezoekregeling op de kinderafdeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens op uw gemak nalezen.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088 - 70 68 000
    Roosendaal
    Telefoon 088 - 70 68 000