Beperking bewegingsvrijheid (Informatie voor familie c.q. vertegenwoordiger(s) van een patiënt waarvan de bewegingsvrijneid beperkt wordt)

Uw naaste of familielid is opgenomen in het Bravis ziekenhuis. Bij hem of haar worden maatregelen genomen om de bewegingsvrijheid te beperken. In het Bravis ziekenhuis zijn hierover afspraken gemaakt in een protocol. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de vrijheidsbeperkende maatregelen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.