Behandeling met CO2-laser

In deze Bravis folder is informatie te vinden over een behandeling met een CO2-laser. In het gesprek met de gynaecoloog heeft u al informatie gekregen. In de folder kunt u de mondeling gegeven informatie teruglezen.