Beenmergpunctie

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een beenmergpunctie en eventueel ook voor het afnemen van een beenmergbiopt. In het beenmerg worden alle bloedcellen aangemaakt. Het beenmerg bevindt zich vooral in het bekken, de ribben en in het borstbeen. Onderzoek van het beenmerg is nodig als er een verdenking is op verstoorde aanmaak van de bloedcellen. Dit onderzoek zal plaatsvinden op de afdeling dagopname. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.