Bedside briefing (overdracht aan bed)

U bent opgenomen op afdeling neurologie van het Bravis ziekenhuis. De verpleegkundigen dragen bij het wisselen van hun dienst informatie over u aan elkaar over bij u aan bed. Dit noemt men bedside briefing. Wanneer en waarom de verpleging dit doet leest u in deze folder.