Azathioprine (Imuran) of 6-Mercaptopurine (Purinethol) medicijnen

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het medicijn gebruik van azathioprine of 6-mercaptopurine, ook wel bekend als Imuran® of Azafalk®, respectievelijk Purinethol®. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van deze medicijnen en wat u moet doen in geval van bijwerkingen.