Arthroscopie van de knie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en u zult binnenkort een arthroscopie van de knie (kijkoperatie) ondergaan. Het belangrijkste doel is om u van de pijn en bewegingsbeperking in de knie af te helpen. Soms kan een kijkoperatie nodig zijn om de juiste diagnose te stellen (“kijken”). In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de kijkoperatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de kijkoperatie.