Anesthesie

Binnenkort ondergaat u een operatie in het Bravis ziekenhuis. Bij deze operatie is verdoving nodig, ook wel anesthesie genoemd. De medisch specialist die de verdoving verzorgt, is de anesthesioloog. Voor de operatie heeft u een afspraak op het spreekuur van de anesthesioloog om te bespreken welke verdoving het beste voor u is. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de operatie en de verdoving. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.