Afdeling neurologie en Stroke Care Unit (SCU)

Uw naaste is opgenomen op afdeling neurologie of op de Stroke Care Unit (SCU) van het Bravis ziekenhuis. De SCU is een onderdeel van afdeling neurologie. Hier worden patiënten opgenomen die intensieve neurologische observatie nodig hebben. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over afdeling neurologie en SCU. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen.