ADHD

U en uw kind zijn recent op de polikliniek kindergeneeskunde van het Bravis ziekenhuis geweest. Daar heeft u te horen gekregen dat uw kind (waarschijnlijk) ADHD heeft. Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst het gebrek aan concentratie en aan rust. Ze hebben moeite het dagelijkse leven te organiseren en te plannen. Schoolprestaties en werk lijden hier ernstig onder. Ze hebben ook problemen in contacten met leeftijdsgenoten en zijn thuis moeilijk hanteerbaar. Zulke kinderen en volwassenen lijden aan een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, vaak afgekort tot ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel vertaald met Alle Dagen Heel Druk. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over ADHD. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.