Aangezichtsverlamming

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat er bij u een aangezichtsverlamming is geconstateerd. Wanneer de aangezichtszenuw (vrijwel altijd aan één zijde) slecht functioneert, valt de functie van de spieren in die gezichtshelft uit. Dit noemt men ook wel een facialisverlamming. Het gevolg is een scheef gezicht. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aangezichtsverlamming en de eventuele behandelingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.