5-HIAA in urine

U bent onder behandeling in het Bravis ziekenhuis. In overleg met uw arts is besloten de hoeveelheid 5-HIAA in uw urine te bepalen. Deze bepaling geeft informatie over de werking van de darmen en de luchtwegen. Voor dit onderzoek moet u zich aan een bepaald dieet houden en gedurende 24 uur uw urine verzamelen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.