Polikliniek informatie

In deze brochure willen wij u algemene informatie geven over de polikliniek van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom. Zo komt in deze brochure aan bod hoe u een afspraak maakt, welke papieren u nodig heeft en waar u zich kunt melden. Ook wordt er iets verteld de financiering van de ziekenhuiszorg. Er wordt in deze brochure geen medische informatie verstrekt. Deze krijgt u van de medisch specialist. Mocht u na het bezoek aan de medisch specialist nog bepaalde vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het patiëntenservicebureau, dat u kunt vinden in de hal van de polikliniek. Hopelijk kunt u zich met behulp van deze brochure een beeld vormen van de manier waarop in de polikliniek van het Bravis ziekenhuis gewerkt wordt.

Tevens willen wij u wijzen op de polikliniek Steenbergen. Een aantal medisch specialisten, die aan Bravis verbonden is, houdt ook spreekuur in de polikliniek Steenbergen. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de polikliniek Steenbergen, telefoon: 0167-569582, en/of bij de secre-taresse van de medisch specialist.

Specialismen / Afdelingen

Contactgegevens

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 706 80 00

Locaties