Waar bent u naar op zoek?

Opname

Besluit u in overleg met uw medisch specialist tot ziekenhuisopname? Dan moet u zich melden bij Bureau Planning & Opname. Een medewerker verzorgt uw inschrijving en regelt vervolgens alles voor uw opname. We noteren bij een geplande opname een extra telefoonnummer om een boodschap te kunnen doorgeven. Dit kan uw eigen mobiele nummer zijn, maar ook het telefoonnummer van iemand anders.

Afspraken maken

Soms is een opname direct te plannen. Dan krijgt u bij inschrijving meteen de opnamedatum. In de meeste gevallen lukt dit echter niet. Een medewerker van Bureau Planning & Opname neemt dan later contact met u op om de datum van de opname definitief vast te leggen. Ook krijgt u dan te horen op welke afdeling u komt te liggen. Bij de opnameplanning houdt Bureau Planning & Opname zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Aanvullende informatie

Bij de inschrijving krijgt u aanvullende informatie over uw ziekenhuisopname. Tevens krijgt u een opname magazine. Hierin kunt u lezen wat u kunt verwachten als u wordt opgenomen in het Bravis ziekenhuis.

Download hier het opname-magazine als u wordt opgenomen in Bergen op Zoom
Download hier het opname magazine als u wordt opgenomen in Roosendaal  

 Zonodig maakt Bureau Planning & Opname ook een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS) bij de anesthesioloog.

De opname

Op de dag van opname moet u zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de verpleegafdeling. Weet u niet meer waar u moet zijn, dan verwijst een medewerker van Bureau Planning & Opname u graag door.

Actueel medicatieoverzicht via LSP

Het Bravis ziekenhuis verleent u graag de juiste zorg. Het is daarvoor belangrijk dat uw zorgverlener op de hoogte is van uw actuele medicijngebruik. Het ziekenhuis maakt, met uw toestemming, gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is een beveiligd netwerk waarop de meeste apothekers en huisartsen uit de regio zijn aangesloten. Het ziekenhuis krijgt via dit schakelpunt een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Het ziekenhuis kan alleen met uw toestemming uw medicatiegegevens raadplegen. 

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het LSP en het geven van toestemming.

Opname locatie Bergen op Zoom

Voor vragen over uw opname kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Bureau Planning & Opname:
088 706 72 35 

Voor informatie met betrekking tot het comfortpakket kunt u met Bureau Opname contact opnemen via: 
088 706 73 63.

Opname locatie Roosendaal

Voor vragen over uw opname kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met Bureau Planning & Opname: 088 706 88 81.

Opnamegids

In de Opnamegids vindt u alle informatie rond uw verblijf in het ziekenhuis. U krijgt deze gids mee tijdens uw inschrijving. De Opnamegids ligt ook op uw kamer op de verpleegafdeling.